Pikler aloldal-headerimg

 

Budapest, 2018. április 4-7.

A megfigyelés szerepe a pikleri megközelítésben

 

 

A Nemzetközi Pikler Társaság által először szervezett nemzetközi konferencia vezérfonala a megfigyelés: egyrészt a 0-3 éves korú kisgyermekekkel való gyakorlati munkában, másrészt a csecsemő- és kisgyermekneveléssel foglalkozó szakemberek képzésében (és továbbképzésében).

 

A "pikleri" megfigyelést tulajdonképpen a csecsemők és a kisgyermekek felé való nyitott hozzáállásban kifejeződő általános gondoskodásnak lehet tekinteni, amely megnyilvánul a rájuk való odafigyelésben, és annak figyelembevételében, hogy éppen mit szeretnének kifejezni, megmutatni. Az a hozzáállás, amely a megfigyelésből indul ki, gyökeresen megváltoztatja a szakember szerepét és a kisgyermekkel való kapcsolatát.

 

A konferencia multidisziplináris találkozásra nyújt alkalmat a kisgyermekek fejlődéséhez kapcsolódó szakmai gyakorlatok, a napi ellátás és a legújabb tudományos kutatások területein.

 

A találkozás interdiszciplináris elméleti előadások és többnyelvű műhelyek/munkacsoportok keretébe ágyazódik be, ahol helyet kapnak filmek, szakmai bemutatkozások, és a különböző országok gyakorlatai is megmutatkoznak.

 

A szimpózium távlati célja, hogy a találkozó által felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásanyag révén hozzájáruljon a kora gyermekkori gondozás és szakmai munka színvonalának emeléséhez, a szakemberek továbbképzéséhez annak érdekében, hogy a kisgyermekek még inkább jó közérzetben és optimális fejlődhessenek.